Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

Demo online: http://hotro70.forumvi.com/

Demo:


Code:


nguồn: hotrofm.com(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

Overall header:
Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->

      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);
      _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

      <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
      _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
      _gaq.push(['b._trackPageview']);
      <!-- END google_analytics_code_bis -->

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    </head>

    <body>
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
            <p>
                {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                <br />
                <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
            </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup" class="module main">
          <div id="login_popup_title" class="main-head">
            <div class="h3">{SITENAME}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
                <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                  <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                </form>
            </div>
          </div>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
    <header>
      <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://duclap.vn/favicon.ico">

    <div id="header">
     
         

    <div id="loginBar">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent"> 
           
            <span class="helper"></span>

           
          <form action="login/login" method="post" class="xenForm eAuth" id="login" style="display:none">

     
          <ul id="eAuthUnit">
           
               
               
                 
                  <li><a href="register/facebook?reg=1" class="fbLogin" tabindex="110"><span>Login with Facebook</span></a></li>
               
               
           
          </ul>
     

      <div class="ctrlWrapper">
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt><label for="LoginControl">Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:</label></dt>
            <dd><input type="text" name="login" id="LoginControl" class="textCtrl" tabindex="101"></dd>
          </dl>
     
     
          <dl class="ctrlUnit">
            <dt>
                <label for="ctrl_password">Bạn đã có tài khoản rồi?</label>
                <div class="lostPassword"><a href="lost-password/" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106">Bạn đã quên mật khẩu?</a></div>
            </dt>
            <dd>
                <ul>
                  <li><label for="ctrl_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_not_registered" tabindex="105">
                      Tích vào đây để đăng ký</label></li>
                  <li><label for="ctrl_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_registered" tabindex="105" checked="checked" class="Disabler">
                      Vâng, Mật khẩu của tôi là:</label></li>
                  <li id="ctrl_registered_Disabler">
                      <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102">
                  </li>
                </ul>
            </dd>
          </dl>
     
         
          <dl class="ctrlUnit submitUnit">
            <dt class=""></dt>
            <dd>
                <input type="submit" class="button primary" value="Đăng nhập" tabindex="104" data-loginphrase="Đăng nhập" data-signupphrase="Đăng ký">
                <label for="ctrl_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_remember" tabindex="103"> Duy trì trạng thái đăng nhập</label>
            </dd>
          </dl>
      </div>

      <input type="hidden" name="cookie_check" value="1">
      <input type="hidden" name="redirect" value="/forum/">
      <input type="hidden" name="_xfToken" value="">

    </form></div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="logoBlock">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">
           
           

           
    <div id="logo"><a href="http://dakmil.com">
                <span></span>
                <img src="http://www.dakmil.com/styles/logo.png" alt="Đắk Mil Community - Nơi TÔi Có Bạn">
            </a></div>
           
            <span class="helper"></span>
          </div>
      </div>
    </div>
     
    <div id="navigation">
    <div class="pageWidth">
      <div class="pageContent">
    <div class="tab-shadow"></div>
          <nav>
    <div class="navTabs primary_nav">
      <ul class="publicTabs">
               
          <!-- extra tabs: home -->
         
         
           
                <li class="navTab portal Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/home.png" class="user_icon"> Trang chủ</a>
               
               
               
            </li>
           
         
         
         
         
          <!-- forums -->
         
            <li class="navTab forums selected">
           
                <a href="/forum" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/forum.png" class="user_icon"> Diễn đàn</a>
                <a href="/forum" class="SplitCtrl" rel="Menu"></a>
               
                <div class="tabLinks">
                  <div class="primaryContent menuHeader">
                      <h3>Diễn đàn</h3>
                      <div class="muted">Liên kết nhanh</div>
                  </div>
                  <ul class="secondaryContent blockLinksList">
                 
                     
                      <li><a href="/search">Tìm kiếm diễn đàn</a></li>
                     
                      <li><a href="/search?search_id=activetopics">Có gì mới?</a></li>
                 
                  </ul>
                </div>
            </li>
         
         
         
     


         
         
          <!-- members -->

         
            <li class="navTab members Popup PopupControl PopupContainerControl PopupClosed">
           
                <a href="/memberlist" class="navLink"><img src="http://www.dakmil.com/styles/member.png" class="user_icon"> Thành viên</a>
               
               
               
            </li>

               
         
          <!-- help -->
         
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/faq" class="navLink" rel="help"><img src="http://www.dakmil.com/styles/help.png" class="user_icon"> Trợ giúp</a>
               
               
               
            </li>
          <!-- dangnhap -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login" class="navLink" rel="đăng nhập"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon"> đăng nhập</a>
               
               
               
            </li>
                              <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/register" class="navLink" rel="đăng ký"><img src="http://sitebuilder.appliedi.net/App_Themes/WinXPBlue/icons/login.png" class="user_icon"> đăng ký</a>
               
               
               
            </li>
                                <!-- END switch_user_logged_out -->
                             
                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                  <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/profile?mode=editprofile" class="navLink" rel="lý lịch"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/user10.png" class="user_icon"> lý lịch </a>
               
               
               
            </li>
      <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="navLink" rel="Tin nhắn"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/17/54/30/53/sms10.png" class="user_icon">{PRIVATE_MESSAGE_INFO} </a>
               
               
               
            </li>
          <li class="navTab help Popup PopupControl PopupClosed PopupContainerControl">
           
                <a href="/login?logout" class="navLink" rel="Thoát"><img src="https://www.e-handoff.net/images/login.png" class="user_icon">thoát </a>
               
               
               
            </li>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- extra tabs: end -->
         
         
         
          <!-- no selection -->
         
         
      </ul>
    </div>
    <span class="helper"></span>
           
          </nav> 
      </div>
    </div>
    </div>

    </div>

     
     

     
     
     

    </header>
           
      <div id="headerMover3">
      <div id="headerProxy" style="display:none;"></div>

    <div id="content" class="forum_list">
      <div class="pageWidth">
          <div class="pageContent">     
           
      <div class="minwidth_IE">
          <div class="layout_IE">
            <div class="container_IE">
                <div class="pun">
                 

                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                  <!-- END ticker_row -->
                              </ul>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                      <div class="module main">
                        <div class="main-content clearfix">
                            <div id="fa_ticker_container">
                              <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                  <div class="fa_ticker_content">
                                    <!-- BEGIN ticker_row -->
                                    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                    <!-- END ticker_row -->
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                        <div id="outer-wrapper">
                            <div id="wrapper">
                              <div id="container">
                                 

    <!-- BEGIN html_validation -->
                                        </div>
                                    </div>
                                  </div>
                              </div>
                            </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
      </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

CSS:
Code:
    a:link {text-decoration: none;}
    a:visited {text-decoration: none;}
    div#left {clear:both; width: 100%; !important}
    html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}
    /** move the header to the top again **/
    ol, ul, .star ul, .star li {
    list-style: none;
    }
    #headerMover
    {
      position: relative;
      zoom: 1;
      /*padding-top: 168px;*/ /* +2 borders */
    }

      #headerMover #headerProxy
      {
         
          height: 166px; /* +2 borders */
      }

      #headerMover #header
      {
          /*width: 100%;
          position: absolute;
          top: 0px;
          left: 0px;*/
      }


    /** Generic page containers **/

    .pageWidth
    {
      margin: 0 auto;
    width: 980px;

    }

    #content .pageWidth
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
      /*border-left: 1px solid rgb(237, 237, 237);
      border-right: 1px solid rgb(237, 237, 237);*/
    }

    #content .pageContent
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 45px 20px;
    margin-top: -35px;
    box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.4);

    }
    .pun{
      width:100%;
    }
    .node .nodeTitleF a {
      color: #15ADE4;
    font-weight: bold;
    font-size: 20px;
    font-family: Tahoma;
    text-decoration: none;
    }
    ol.nodeList li.node div.nodeInfo div.nodeText h3.nodeTitle a{
    color: #0084C9;
        display: block;
        font-family: Tahoma;
        font-size: 18px;
        padding: 10px 10px 20px 0;
        text-decoration: none;
        text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 0 #EEEEEE;
    font-weight: bold;

    }

    p.shadow_node{
    display:block;
    width:auto;
    height:32px;
    background: url("http://www.dakmil.com/styles/baisik/shadow_box.png") bottom center;
    }

    /* --- node_list.css --- */

    .nodeList { zoom: 1; }
    .nodeList .node {
      zoom: 1;
      vertical-align: bottom;
      border: 1px solid #D2D2D2;
    }

    .nodeList .node.level_1
    {
      margin-bottom: 20px;
    }

    .nodeList .node.level_1:last-child
    {
      margin-bottom: 0;
    }

    .nodeList .node.groupNoChildren + .node.groupNoChildren
    {
      margin-top: -20px;
    }

    .node .nodeInfo
    {
      overflow: hidden; zoom: 1;
      position: relative;
    }

      .node .nodeInfo.primaryContent,
      .node .nodeInfo.secondaryContent
      {
          padding: 0;
      }

    .node .nodeIcon
    {
      margin: 10px;
    background: transparent none no-repeat center center;
    float: left;
    width: 42px;
    height: 29px;
     
    }

      .node .forumNodeInfo .nodeIcon,
      .node .categoryForumNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: 0 0;

      }

      .node .forumNodeInfo.unread .nodeIcon,
      .node .categoryForumNodeInfo.unread .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -42px 0;

      }

      .node .pageNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -84px 0;

      }

      .node .linkNodeInfo .nodeIcon
      {
          background-image: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/node-sprite.png');
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: -126px 0;

      }

    .node .nodeText
    {
      color: rgb(159, 120, 0);
    margin: 10px 270px 10px 56px;

    }
      .node .categoryText h3.nodeTitle {
          font-size: 14px !important;
      }

      .node .nodeTitle
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 12px;

      }

          .node .unread .nodeTitle
          {
            /*font-weight: bold;*/

          }

      .node .nodeDescription
      {
          font-size: 11px;

      }
     
      .hasJs .node .nodeDescriptionTooltip
      {
          /* will be shown as a tooltip */
          display: none;
      }
     
      .Touch .node .nodeDescriptionTooltip
      {
          /* touch browsers don't see description tooltips */
          display: block;
      }

      .node .nodeStats
      {
          font-size: 11px;
    margin-top: 2px;

      }

    .node .nodeLastPost
    {
      color: rgb(0, 0, 0);
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 10px;
    ;
     
      font-size: 11px;
    padding: 3px 10px;
    margin: 10px;
    border: 1px none rgb(249, 240, 170);
    position: absolute;
    top: 0;
    right: 0;
    line-height: 15px;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 0 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    width: 210px;
    height: 30px;

    }

      .node .nodeLastPost .lastThreadMeta
      {
          display: block;
      }

      .node .nodeLastPost .noMessages
      {
          line-height: 28px;
      }

    .node .nodeControls
    {
      position: absolute;
      top: 0;
      right: 242px;
      margin: 20px 0;
    }

      .node .tinyIcon
      {
          background: transparent url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
    margin: 1px 4px;
    display: block;
    white-space: nowrap;
    text-indent: 9999px;
    overflow: hidden;
    opacity: 0.25;
    width: 14px;
    height: 14px;

      }

      .node .nodeInfo:hover .tinyIcon[href],
      .Touch .node .tinyIcon
      {
          opacity: 1;

      }

          /*.node .feedIcon
          {
            background: transparent url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
          }*/

    /* description tooltip */

    .nodeDescriptionTip
    {
      padding: 4px 10px;
    margin-top: -22px;
    line-height: 1.5;
    width: 350px;
    height: auto;

    }

      .nodeDescriptionTip .arrow
      {
          border: 6px solid transparent;
    border-right-color:  rgb(0,0,0); border-right-color:  rgba(0,0,0, 0.6); _border-right-color:  rgb(0,0,0);
    border-left: 1px none black;
    top: 6px;
    left: -6px;
    bottom: auto;

      }
     
    /* main area - used for L2 categories and most other nodes */

    .nodeList .categoryForumNodeInfo,
    .nodeList .forumNodeInfo,
    .nodeList .pageNodeInfo,
    .nodeList .linkNodeInfo
    {
      background-color: rgb(255, 255, 255);
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid rgb(237, 237, 237);

     
      padding: 0;
    }


    .nodeList .categoryStrip, .maintitle {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#42AAFF 0%,#15ADE4);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#42AAFF),to(#15ADE4));
    border: 1px solid #00A6E3;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    -webkit-border-top-left-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -khtml-border-top-left-radius: 5px;
    border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    -webkit-border-top-right-radius: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
    -khtml-border-top-right-radius: 5px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 10px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }

    /* --- public.css --- */

    .slide-pro{
    position:relative; left:-20px;}
    #header
    {
     
    }

    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }
    /* clearfix */ #header .pageWidth .pageContent { zoom: 1; } #header .pageWidth .pageContent:after { content: '.'; display: block; height: 0; clear: both; visibility: hidden; }


      #logo
      {
          display: block;
          float: left;
          line-height: 90px;
          *line-height: 100px;
          height: 100px;
          vertical-align: middle;
      }

          /* IE6/7 vertical align fix */
          #logo span
          {
            *display: inline-block;
            *height: 100%;
          }

          #logo a:hover
          {
            text-decoration: none;
          }

          #logo img
          {
            vertical-align: middle;
          }

      #visitorInfo
      {
          float: right;
          min-width: 250px;
          _width: 250px;
          overflow: hidden; zoom: 1;
          background: rgb(215, 215, 215);
          padding: 5px;
          border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
          margin: 10px 0;
          border: 1px solid #242424;
          color: #242424;
      }

          #visitorInfo .avatar
          {
            float: left;
            display: block;
          }

            #visitorInfo .avatar .img
            {
                border-color: #9b9b9b;
            }

          #visitorInfo .username
          {
            font-size: 18px;
            text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 10px white;
            color: #242424;
            white-space: nowrap;
            word-wrap: normal;
          }

          #alerts
          {
            zoom: 1;
          }

          #alerts #alertMessages
          {
            padding-left: 5px;
          }

          #alerts li.alertItem
          {
            font-size: 11px;
          }

            #alerts .label
            {
                color: #242424;
            }
    .docaonavi
    {
    height: 50px;
    }    .footer .pageContent
    {
      font-size: 11px;
    color: rgb(89, 89, 89);
    background-color: rgb(241, 241, 241);
    margin-top: -31px;
    border-top: 1px solid rgb(223, 223, 223);
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    line-height: 18px;
    height: 30px;

    box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4); -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -webkit-box-shadow: 0 5px 7x rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -moz-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    -khtml-box-shadow: 0 5px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4);
    border-radius: 0 0 10px 10px; -webkit-border-radius: 0 0 10px 10px; -moz-border-radius: 0 0 10px 10px; -khtml-border-radius: 0 0 10px 10px;
    }
     
      .footer a,
      .footer a:visited
      {
          color: rgb(89, 89, 89);
    padding: 5px;
    display: block;

      }
     
          .footer a:hover,
          .footer a:active
          {
            color: rgb(136, 136, 136);

          }

      .footer .choosers
      {
          padding-left: 5px;
    float: left;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footer .choosers dt
          {
            display: none;
          }
         
          .footer .choosers dd
          {
            float: left;
          }
         
      .footerLinks
      {
          padding-right: 5px;
    float: right;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

      }
     
          .footerLinks li
          {
            float: left;
          }
         
            .footerLinks a.globalFeed
            {
                width: 14px;
                height: 14px;
                display: block;
                text-indent: -9999px;
                white-space: nowrap;
                background: url('styles/baisik/xenforo/xenforo-ui-sprite.png') no-repeat -112px -16px;
                padding: 0;
                margin: 7px;
            }

    .footerLegal .pageContent
    {
      font-size: 11px;
      overflow: hidden; zoom: 1;
      padding: 5px 0 15px;
      text-align: center;
      color: #707070;
    }

    .foot a{ color: #595959 !important; }
     
      #copyright
      {
          float: left;
      }
     
      #legal
      {
          float: right;
      }
     
          #legal li
          {
            float: left;
            margin-left: 10px;
          }

    .breadBoxTop,
    .breadBoxBottom
    {
      padding: 10px 5px;
    margin: 0 -5px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
    clear: both;

    }

    .breadBoxTop
    {
    }

    .breadBoxTop .topCtrl
    {
      margin-left: 5px;
    float: right;
    line-height: 29px;

    }

    .breadcrumb
    {
      font-size: 12px;
    background: rgb(250, 250, 250) url('styles/baisik/xenforo/gradients/category-23px-light.png') repeat-x top;
    border: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px;
    box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .boardTitle
    {
      display: none;

    }

    .breadcrumb .crust
    {
      display: block;
    float: left;
    position: relative;
    zoom: 1;

    }

    .breadcrumb .crust a.crumb
    {
      font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    background-color: rgb(250, 250, 250);
    padding: 0 8px 0 25px;
    margin-bottom: -1px;
    border-bottom: 1px solid rgb(210, 210, 210);
    outline: 0 none;
    -moz-outline-style: 0 none;
    display: block;
    line-height: 29px;
    overflow: hidden;
    _border-bottom: none;
    height: 29px;

    }

      .breadcrumb .crust:first-child a.crumb
      {
          padding-left: 10px;
    border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
    border-bottom-left-radius: 4px; -webkit-border-bottom-left-radius: 4px; -moz-border-radius-bottomleft: 4px; -khtml-border-bottom-left-radius: 4px;

      }
     
      .breadcrumb .crust:last-child a.crumb
      {
          font-weight: bold;

      }

    .breadcrumb .crust .arrow
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(210, 210, 210);
    display: block;
    position: absolute;
    right: -15px;
    top: 0px;
    z-index: 50;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust .arrow span
    {
      border: 15px solid transparent;
    border-right: 1px none black;
    border-left-color: rgb(250, 250, 250);
    display: block;
    position: absolute;
    left: -16px;
    top: -15px;
    z-index: 51;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-indent: 9999px;
    width: 0px;
    height: 0px;

    }

    .breadcrumb .crust:hover a.crumb
    {
      background-color: rgb(237, 237, 237);

    }

    .breadcrumb .crust:hover .arrow span
    {
      border-left-color: rgb(237, 237, 237);
    }

      .breadcrumb .crust .arrow
      {
          /* hide from IE6 */
          _display: none;
      }

    .breadcrumb .jumpMenuTrigger
    {
      background: transparent url('styles/baisik/xenforo/widgets/quicknav.png') no-repeat;
    margin: 6px 6px 0 0;
    display: block;
    float: right;
    white-space: nowrap;
    text-indent: 9999px;
    overflow: hidden;
    width: 16px;
    height: 16px;

    }

    #navigation {
      height: 35px;
      margin-bottom: 35px;
    }

    #navigation .pageContent
    {
    background: #292929;
      /*height: 68px;*/
      height: 33pxpx;
      position: relative;
    border-radius: 10px 10px 0 0 ; -webkit-border-radius: 10px 10px 0 0; -moz-border-radius: 10px 10px 0 0; -khtml-border-radius: 10px 10px 0 0;
    }

      .navTabs
      {
          font-size: 12px;
    /*background-color: #434343;
          padding: 0 25px;
          border: 1px solid #9b9b9b;
          border-bottom: 1px solid #242424;
          border-top-left-radius: 10px; -webkit-border-top-left-radius: 10px; -moz-border-radius-topleft: 10px; -khtml-border-top-left-radius: 10px;
          border-top-right-radius: 10px; -webkit-border-top-right-radius: 10px; -moz-border-radius-topright: 10px; -khtml-border-top-right-radius: 10px;*/

         
          height: 33px;
      }

    .navTabs.primary_nav{
      @property "primaryNav";
      float: left;
      border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
      border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
      margin-top: 2px;
      margin-left: 10px;
      @property "/primaryNav";
         
    }

    .navTabs.user_bar{
      @property "userBar";
      float: right;
      font-size: 12px;
            position:fixed;
            top:0;
            right:0;
            font-weight: bold;
            height: 40px;
            background-position: 0pt 0pt;     
            background-repeat: repeat-x;
            background-image: url(http://duclap.vn/diendan/images/75522080951675602044.png);
            width:100%;
            -webkit-box-shadow: 0px 2px 2px black;
            z-index: 999;
      @property "/userBar";
    }

     
          .navTabs .publicTabs
          {
            float: left;
          }
         
          .navTabs .visitorTabs
          {
            margin-top: 7px;
            float: left;
                            margin-left: 65px;
          }
     
            .navTabs .navTab
            {
                float: left;
                white-space: nowrap;
                word-wrap: normal;
                border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
                border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px;
            }


    /* ---------------------------------------- */
    /* Links Inside Tabs */

    .navTabs .navLink,
    .navTabs .SplitCtrl
    {
      display: block;
    float: left;
    vertical-align: text-bottom;
    text-align: center;
    outline: 0 none;

     
      height: 33px;
      line-height: 33px;
    }

      .navTabs .publicTabs .navLink
      {
          padding: 0 17px;
          font-weight: bold;
      }
     
      .navTabs .visitorTabs .navLink
      {
          padding: 0 10px;
      }
     
      .navTabs .navLink:hover
      {
          text-decoration: none;
      }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup closed */
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink
      {
          color: rgb(255, 255, 255);
      }
     
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover
          {
            background-color: #3e3e3e;
          }
         
            .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .navLink,
            .navTabs .navTab.PopupClosed .navLink:hover
            {
                color: rgb(255, 255, 255);
            }
         
      .navTabs .navTab.PopupClosed .arrowWidget
      {
          background-position: -64px 0;
      }
     
      .navTabs .navTab.PopupClosed .SplitCtrl
      {
          margin-left: -16px;
          width: 14px;
      }
         
          .navTabs .navTab.PopupClosed:hover .SplitCtrl
          {
            background: transparent url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/widgets/nav_menu_gadget.png') no-repeat center left;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab */

      .navTabs .navTab.selected .navLink
      {
          font-weight: bold;
    color: rgb(39, 39, 39);

          background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/primary_selected.png') repeat-x bottom left;
          border-top-left-radius: 4px; -webkit-border-top-left-radius: 4px; -moz-border-radius-topleft: 4px; -khtml-border-top-left-radius: 4px;
          border-top-right-radius: 4px; -webkit-border-top-right-radius: 4px; -moz-border-radius-topright: 4px; -khtml-border-top-right-radius: 4px; position: relative;
      }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:before,
    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
      content: "";
      width: 5px;
      height: 5px;
      display: block;
      position: absolute;
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/tab_corners.png') no-repeat 0 0;
      bottom: 0;
      left: -5px;
      z-index: 999;
    }

    .navTabs .navTab.selected .navLink:after{
    background-position: -5px 0;
      left: auto;
      right: -5px;
    }
     
      .navTabs .navTab.selected .SplitCtrl
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .arrowWidget
      {
          /* circle-arrow-down */
          background-position: -32px 0;
      }
     
          .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .arrowWidget
          {
            /* circle-arrow-up */
            background-position: -16px 0;
          }
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* unselected tab, popup open */
     
      .navTabs .navTab.PopupOpen .navLink
      {
      }
     
     
      /* ---------------------------------------- */
      /* selected tab, popup open (account) */

      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed:hover .navLink,
      .navTabs .navTab.selected.PopupClosed .navLink:hover
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
      }
     
      .navTabs .navTab.selected.PopupOpen .navLink
      {
          color: rgb(39, 39, 39);
    background-color: rgb(255, 255, 255);
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    border-bottom-right-radius: 0px; -webkit-border-bottom-right-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomright: 0px; -khtml-border-bottom-right-radius: 0px;
    border-bottom-left-radius: 0px; -webkit-border-bottom-left-radius: 0px; -moz-border-radius-bottomleft: 0px; -khtml-border-bottom-left-radius: 0px;
    box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -webkit-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -moz-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5); -khtml-box-shadow: 0px 5px 5px rgba(0,0,0, 0.5);

      }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Second Row */

    .navTabs .navTab.selected .tabLinks
    {
     
      background: url('http://www.dakmil.com/styles/baisik/xenforo/xenfocus/secondary_nav.png') repeat-x bottom left;
      width: 100%;
      padding: 0;
      border: none;
      border-bottom: 1px solid #cecece;
      overflow: hidden; zoom: 1; 
      position: absolute;
      left: 0px; 
      /*top: 35px;*/
      top: 35px;
      height: 32px;
      *clear:expression(style.width = document.getElementById('navigation').offsetWidth + 'px', style.clear = "none", 0);
    }

      .navTabs .navTab.selected .blockLinksList
      {
          background: none;
          padding: 0;
          border: none;
      }

      .navTabs .navTab.selected .tabLinks .menuHeader
      {
          display: none;
      }
     
      .navTabs .navTab.selected .tabLinks li
      {
          float: left;
          padding: 2px 0;
      }

          .navTabs .navTab.selected .tabLinks li:first-child
          {
            margin-left: 8px;
          }
     
          .navTabs .navTab.selected .tabLinks a
          {
            font-size: 11px;
    color: rgb(102, 102, 102);
    padding: 1px 10px;
    margin-right: 5px;
    display: block;

           
            line-height: 27px;
          }
         
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:hover,
            .navTabs .navTab.selected .tabLinks a:focus
            {
                font-weight: bold;
    text-decoration: none;
    outline: 0;

               
            }
     
    /* ---------------------------------------- */
    /* Alert Balloons */
     
    .navTabs .navLink .itemCount
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 9px;
    color: white;
    background-color: #e03030;
    padding: 0 2px;
    border-radius: 2px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; -khtml-border-radius: 2px;
    position: absolute;
    right: 2px;
    top: -9px;
    line-height: 16px;
    min-width: 12px;
    _width: 12px;
    text-align: center;
    text-shadow: none;
    white-space: nowrap;
    word-wrap: normal;
    box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -webkit-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -moz-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25); -khtml-box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.25);
    height: 16px;

    }

      .navTabs .navLink .itemCount .arrow
      {
          border: 3px solid transparent;
    border-top-color: #e03030;
    border-bottom: 1px none black;
    position: absolute;
    bottom: -3px;
    right: 4px;
    line-height: 0px;
    text-shadow: none;
    _display: none;
    /* Hide from IE6 */
    width: 0px;
    height: 0px;

      }
     
    .navTabs .navLink .itemCount.Zero
    {
      display: none;
    }
    .pairsInline dl, .pairsInline dt, .pairsInline dd {
    display: inline;
    } 
    /* call to action */

    #SignupButton
    {
      background-color: white;
    margin: 10px 30px;
    border: 1px solid #d4d4d4;
    border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -khtml-border-radius: 8px;
    text-align: center;
    line-height: 30px;
    box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px rgba(0,0,0, 0.2);
    display: block;
    cursor: pointer;
    height: 30px;

    }

      #SignupButton .inner
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 12pt;
    font-family: ;
    color: rgb(255, 255, 255);
    background: rgb(180, 69, 59) url('styles/hoaiducb/xenforo/xenfocus/button_bg.png') repeat-x left top;
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;
    display: block;

      }
     
      #SignupButton:hover .inner
      {
          text-decoration: none;
    background-color: rgb(204, 79, 67);
    border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -khtml-border-radius: 4px;

      }
     
      #SignupButton:active
      {
          box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2); -khtml-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0, 0.2);
    position: relative;
    top: 2px;

      }

    /** Text used in message bodies **/

    .messageText
    {
      font-size: 10pt;
    font-family: Arial;
    line-height: 1.5;

    }

    /** Link groups and p
    /* sidebar structural elements */

    .mainContainer
    {
        float: left;
        margin-right: -260px;
        width: 100%;
    }

      .mainContent
      {
          margin-right: 260px;
      }

    .sidebar {
    font-size: 11px;
    float: right;
    width: 250px;
    }
    /* visitor panel */

    .sidebar .visitorPanel
    {
      overflow: hidden; zoom: 1;
    }

      .sidebar .visitorPanel h2 .muted
      {
          display: none;
      }

      .sidebar .visitorPanel .avatar
      {
          margin-right: 10px;
    float: left;
    width: 57px;
    height: 57px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
     
          .sidebar .visitorPanel .avatar img
          {
            width: 57px;
            height: 57px;
          }
     
      .sidebar .visitorPanel .username
      {
          font-weight: bold;
    font-size: 11pt;
    text-decoration: none;
      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats
      {
          margin-top: 2px;

      }
     
      .sidebar .visitorPanel .stats .pairsJustified
      {
          line-height: normal;
      }

     
    /* generic sidebar blocks */
         
    .sidebar .section .primaryContent  h3,
    .sidebar .section .secondaryContent h3,
    .profilePage .mast .section.infoBlock h3
    {
    background: -moz-linear-gradient(center top,#42AAFF 0%,#15ADE4);
    background: -webkit-gradient(linear,center top,center bottom,from(#42AAFF),to(#15ADE4));
    border: 1px solid #00A6E3;
    border-top-left-radius: 3px; -webkit-border-top-left-radius: 3px; -moz-border-radius-topleft: 3px; -khtml-border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px; -webkit-border-top-right-radius: 3px; -moz-border-radius-topright: 3px; -khtml-border-top-right-radius: 3px;
    box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset; -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -moz-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    -khtml-box-shadow: 0 1px 2px #BDBDBD,0 1px 1px #91E6F7 inset;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    padding: 7px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2),0 1px 1px rgba(255, 255, 255, 0.4);
    }
    .sidebar .section .secondaryContent h3 img
    {
    margin-bottom: 3px;
    vertical-align: middle;
    margin-right:5px;
    }
    .sidebar .section .primaryContent,
    .sidebar .section .secondaryContent {
      border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
      border: 1px solid #d2d2d2;
      box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px; -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.05) 0px 1px 4px;
      background: rgb(255, 255, 255);
        padding: 5px;
    }

    .sidebar .section .primaryContent  h3 a,
    .sidebar .section .secondaryContent h3 a
    {
      font-weight: bold;
    font-size: 12px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
    }

    .sidebar .section .secondaryContent .footnote,
    .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading
    {
      color: rgb(152, 152, 152);
    margin-top: 5px;

    }

      .sidebar .section .secondaryContent .minorHeading a
      {
          color: rgb(152, 152, 152);
      }
    /* list of users with 32px avatars, username and user title */

    .sidebar .avatarList li
    {
      margin: 5px 0;
    overflow: hidden;
    zoom: 1;

    }

      .sidebar .avatarList .avatar
      {
          margin-right: 5px;
    float: left;
    width: 32px;
    height: 32px;

         
          width: auto;
          height: auto;
      }
         
      .sidebar .avatarList .avatar img
      {
          width: 32px;
          height: 32px;
      }
     
      .sidebar .avatarList .username
      {
          font-size: 11pt;
    margin-top: 2px;
    display: block;

      }
     
      .sidebar .avatarList .userTitle
      {
          color: rgb(150,150,150);

      }

    /* list of users */

    .sidebar .userList
    {
    }

      .sidebar .userList .username
      {
          font-size: 11px;

      }

      .sidebar .userList .username.invisible
      {
          color: #6CB2E4;

      }
     
      .sidebar .userList .username.followed
      {
         
      }

      .sidebar .userList .moreLink
      {
          display: block;
      }
     
      .useful-link {
    font-size: 13px;
    min-width: 150px;
    margin: 0 auto;
    color: white;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    padding: 5px;
    text-decoration: none;
    background: -moz-linear-gradient(top,#FFF3DB 0%,#96BF25 0%,#87AD16);
    background: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#FFF3DB),color-stop(0.0,#96BF25),to(#87AD16));
    border-radius: 3px; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -khtml-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    border: 0px solid #B85F00;
    text-shadow: 0px 1px 0px
    rgba(000, 000, 000, 0.2),0px 0px 0px
    rgba(255, 255, 255, 0);
    display: table;
    margin-top: 5px;
    }
     
    #last-posts{width:100%;}
    #select-lastpost{float:right;cursor:pointer;}
    #option-lastpost{height:18px;}

    .op-last{float:left;border:1px solid #999;padding:2px 0;cursor:pointer;height:18px;background-color:white;margin:-5px 2px 0;width:80px;text-align:center;background-color:#DDD;}
    .op-last2{height:28px;margin-top:-12px;font-weight:bold;line-height:250%;border-radius:5px 5px 0 0;border-bottom:0;color:red;background-color:#FFF;}
    .op-last-bottom{
        background: white url(/../../forum/styles/newcomic/img/v_tab_bg.jpg) repeat-x 0 0;
    border-bottom: 1px solid #D0D9E2;
    border-left: 1px solid #D0D9E2;
    border-right: 1px solid #D0D9E2;
    color: #5C5C5C;
    display: block;
    font-size: 11px;
    font-weight: 700;
    height: 30px;
    line-height: normal;
    margin: 0;
    outline: none;
    padding: 14px 0 14px 20px;
    text-decoration: none;
        width: 110px; }
     
        .op-last-bottom2{-webkit-box-shadow: #CCC 5px 5px 7px;
    background: #F8F8F8;
    box-shadow: #CCC 5px 5px 7px;
    color: #15ADE4;
    font-size: 0.95em;
    padding-right: 1px;
    position: relative;
    z-index: 10;}
    .op-last-select{font-weight:bold!important;color:red;}
    .op-choice{float:left;display:none;}
    .op-change{float:left;margin-left:5px;}
    .op-prew,.op-next{width:20px;height:20px;cursor:pointer;float:left;margin:0 2px;}
    .op-prew{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro18.png) 50% 50%;}
    .op-next{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/contro20.png) 50% 50%;}

    #dl-lastpost{display:none;}
    #name-lastpost,.name-lastpost {
    position: absolute;
    padding: 5px 25px;
    font-style: italic;
    }

    .dl-post {
    height: 19px;
    margin-top: 4px;
        background: white url(http://i17.servimg.com/u/f17/17/99/69/83/pm9z10.png);
    }
    lp1,.lp2,.lp3,.lp4,.lp5,.lp6,.lp7,.lp8,.imglp{
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    white-space: nowrap;
    position: absolute;
    }
    .dl-post:hover{
    background-color:#DDD;
    }

    .lp1 img {

    display: none;
    }
    .lp2 {
    margin-left: 20px;
    width: 180px;
        overflow: hidden;  position: absolute;  text-overflow: ellipsis;  white-space: nowrap;
    }
        .lp2 a:hover {
    -webkit-transition-duration: 0.2s;
    -webkit-transition-property: all;
    margin: 0px 0px 0px 20px;

    }
    .lp3 {
    margin-left: 400px;
    width: 120px;
    }
    .lp4 {
    margin-left: 525px;
    width: 120px;
    }
    .lp5 {
    margin-left: 650px;
    width: 190px;
    }
    .lp6 {
    margin-left: 220px;
    font-style: italic;
    }
    .lp7 {
    margin-left: 290px;
    font-style: italic;
    }
    .lp8 {
    display: none;
    }
    .imglp {
    display: none;
    }
    #trang-lastpost {
    float: right;
    }
    .TrangTruoc,.TrangSau,.TrangHT{font:12px Courier;cursor:pointer;color:red;float: left;height:30px;width:30px;opacity:0.6;}
    .TrangTruoc:hover,.TrangSau:hover,.TrangHT:hover{opacity:1;}
    .TrangTruoc{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancy_12.png) no-repeat;}
    .TrangSau{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/fancy_10.png) no-repeat;}
    #SoTrangLT{width:25px;height:22px;text-align:center;font-weight:bold;border:3px dashed white;}
    #SoTrangLT:hover{border:3px dashed black;color:red;}

    #Load {
    display:none;
    background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;
    position: fixed;
    left: 50%;
    top: 40%;
    width: 50px;
    height: 50px;
    border: 10px solid #82D23D;
    border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);
    border-radius: 50px;
    margin-left: -25px;
    }

   
      div.st_vertical{clear:both;color:#616161;float:left;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;line-height:18px;position:relative;width:100%}div.module ol li em span{color:#7E8A9E;float:left;font-size:.8em}li.itemstast em a.username{max-width:100px;overflow:hidden}div.module ol li em a{color:#666;float:right;font-size:.85em;font-weight:700;text-align:right}
    div.sort_num{background:url(http://3.bp.blogspot.com//-dEiHafZpbiY/UHEKbQdLMLI/AAAAAAAAGig/_a9vxQUq5Oo/s0/) left center no-repeat;height:370px;margin:-5px 0 0 134px;position:absolute;width:23px;z-index:999}li{list-style:none}div.st_vertical ul.st_tabs li{clear:both;float:left}div.st_vertical ul.st_tabs a.st_tab_active{-khtml-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;-moz-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;-webkit-box-shadow:5px 5px 7px #CCC;background:#F8F8F8;box-shadow:5px 5px 7px #CCC;color:#FF6317;font-size:.95em;padding-right:1px;position:relative;z-index:10}div.st_vertical ul.st_tabs li a{background:#fff url(/../../forum/styles/newcomic/img/v_tab_bg.jpg) repeat-x 0 0;border-bottom:1px solid #D0D9E2;border-left:1px solid #D0D9E2;border-right:1px solid #D0D9E2;color:#5C5C5C;display:block;font-size:11px;font-weight:700;height:30px;line-height:normal;margin:0;outline:none;padding:14px 0 14px 20px;text-decoration:none;width:110px}div.st_vertical ul.st_tabs li a span{clear:both;color:#838383;display:block;font-weight:400;padding-top:3px}
      div.st_vertical div.st_slide_container{clear:both;float:left;position:relative!important}div.st_vertical div.st_tabs_container{border-top:1px solid #D0D9E2;float:left;height:400px;margin-right:-1px;overflow:hidden;position:relative;width:132px;z-index:100}div.st_vertical div.st_view_container{background:#fff;border:1px solid #D0D9E2;height:350px;line-height:18px;padding:5px 10px;position:relative;z-index:5}div.st_vertical div.st_view{height:368px;position:relative}.xl ol,.xl ul{list-style:none outside none}div.module ol li{background:#F9FBFD;float:right;height:19px;margin:2px}div.module ol li em{float:right;overflow:hidden;padding:0 5px;width:470px}div.module ol li .title_stats{display:inline-block;overflow:hidden;width:320px}.box .icoAdd1,.box2 .icoAdd1{background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/rss10.png) 0 50% no-repeat}.box .icoAdd2,.box2 .icoAdd2{background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/usr_on10.png) 0 50% no-repeat}.box .icoAdd3,.box2 .icoAdd3{background:url(http://www.evn.com.vn/DesktopModules/ePowerPortal_CMS/FrontEnd/images/blogs.png) 0 50% no-repeat}
       .main .main-foot, .main .main-head {
    font-weight: 400;
    background: #15ADE4;
      color: #FFFFFF;
    padding: .7em 1.3em;
    }


    #stickymsg {
    position: fixed;
    bottom: 62px;
    line-height: 16px;
    right: 82px;
    z-index: 999;
    opacity: 0.8;
    width: 260px;
    height: auto;
    background: #CF3737;
    color: white;
    text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px -1px 0px;
    padding: 10px;
    text-decoration: none;
    font-size: 11px;
    font-family: Tahoma;
    border: 2px solid #771B1B;
    box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #F66C6C 0px 1px 0px;
    -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 4px, inset #F66C6C 0px 1px 0px;
    -moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px;
    -khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.3) 0px 1px 4px, inset #f66c6c 0px 1px 0px;
    border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    -moz-border-radius: 3px;
    -khtml-border-radius: 3px;
    }


    body {
    font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif;
    color: #141414;
    background: #D2D2D2 url('http://www.hdwallpapers.in/wallpapers/august_summer-1600x900.jpg') no-repeat top center fixed;
    word-wrap: break-word;
    line-height: 1.27;
    }article, aside, footer, header, hgroup, nav, section {
    display: block;
    }(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
npsuperman
Danh hiệu ¤ Member ¤
¤ Member ¤
Bài gửi Bài gửi : 5
Beli Beli : 10
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Luffy
Status : đến xem
Gia nhập Gia nhập : 10/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

xem

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của npsuperman]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
vuanhtuan51516
Danh hiệu ¤ Member ¤
¤ Member ¤
Bài gửi Bài gửi : 15
Beli Beli : 30
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Luffy
Status : cố gắng
Gia nhập Gia nhập : 23/04/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

thanks

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của vuanhtuan51516]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
skin4fm
Danh hiệu ~ Banned ~
~ Banned ~
Bài gửi Bài gửi : 12
Beli Beli : 27
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Robin
Status : Robin No.1
Gia nhập Gia nhập : 06/03/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com
Xem lý lịch thành viên

[Share] Skin Dakmil.com

????????????????

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của skin4fm]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Sponsored content
Danh hiệu

Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Skin Dakmil.com

[Share] Skin Dakmil.com


Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Sponsored content]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
    © Hotrofm - RIP by Chicken™
    © Bazoka - Edit by Live®


Chào mừng bạn đến với diễn đàn BazoKa nếu chưa có tài khoản!
Xin hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ đăng nhập: