Chào mừng các bạn đến với diễn đàn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)
Xem lý lịch thành viên

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

Demo:
(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Live®
Danh hiệu ¤ Administrator ¤
¤ Administrator ¤
Bài gửi Bài gửi : 503
Beli Beli : 18670
Thanked Thanked : 50
Nhân vật : Zoro
Status : Chia sẽ là niềm vui !!
Gia nhập Gia nhập : 15/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)
Xem lý lịch thành viên

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

mod_recent_topics:
Code:
    <div class="module main recentWidth" style="border-right:1px solid #DDD!important;height:265px"><div class="starsTitle" style="position: relative;"><h3><p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;"><span class="leftrecent">Bài viết mới</span><span class="rightrecent">Người gửi</span><span class="viewfmvi">Xem</span><span class="repfmvi">Trả lời</span><span class="lastcate">Chuyên mục</span></p></h3></div><div id="recentnew" class="main-content" style="border: 0pt none"><ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;"><div class="loaddinng"></div></ul></div><div id="dulieupostter"></div></div>

mod_top_post_users_month:
Code:
    <div class="module main">
      <div id="users_month" class="main-content top-vi" style="display:none">
          <ul class="latest_topics">
            <!-- BEGIN POSTER -->
            <li>
                <span class="leftrecent">
                  {POSTER.NAME}
                </span> 
                <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                         
            </li>
            <!-- END POSTER -->
          </ul>
      </div>
    </div>

mod_top_post_users_week:
Code:
    <div class="module main">
      <div id="users_week" class="main-content top-vi" style="display:none">
          <ul class="latest_topics">
            <!-- BEGIN POSTER -->
            <li>

    <span onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" class="leftrecent">
                  {POSTER.NAME}
                </span> 
                <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                         
            </li>
            <!-- END POSTER -->
          </ul>
      </div>
    </div>

mod_top_posters:
Code:
    <div class="module main">
      <div class="starsTitle">
          <span style="float: right; padding-right: 10px;">
            <select id="changeposter">
                <option value="top_posters">Thành viên tích cực nhất</option>
                <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
                <option value="users_week">Gửi bài nhiều trong tuần</option>
                <option value="users_month">Gửi bài nhiều trong tháng</option>
            </select>
          </span> 
      </div>
      <div id="top_posters" class="main-content top-vi">
          <ul class="latest_topics">
            <!-- BEGIN POSTER -->
            <li>

    <span onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.vn')" class="leftrecent">
                  {POSTER.NAME}
                </span> 
                <span style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                         
            </li>
            <!-- END POSTER -->
          </ul>
      </div>
    </div>

cuối cùng vào ovell head

tìm
Code:
<head>
....
....
</head>

thay bằng
Code:
    <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <!--[if lte IE 6]>
            <style type="text/css">
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                    body{background-color: #FFFFFF!important}
              #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
          </style>
      <![endif]-->
      <noscript>
            <style type="text/css">
                    a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:block !important}
                    .post-entry .entry-content img{display: block !important}
              #left{display:block !important}
              .module .main-content{height: 12.3em !important}
              .toppost_width{width: 290px;}
              .recentWidth{width: 658px;}
              .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
              .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
          </style>
      </noscript>

      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

            <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">
          function langEV() {
              if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
                  return true;
              } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
                  return false;
              }
          }
      </script>
      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->

      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->
   
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

          switch( tickerDirParam )
          {
            case 'top' :
                slid_vert = true;
                break;

            case 'left':
                break;

            case 'bottom':
                slid_vert = true;
                auto_dir = 'prev';
                break;

            case 'right':
                auto_dir = 'prev';
                break;

            default:
                slid_vert = true;
          }

          $(document).ready(function() {

            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

            if (width_max > 0)
            {
                $('#fa_ticker_content').css('display','block');

                $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                  if ($(this).width() > width_item)
                  {
                  var ratio      = $(this).width() / width_item;
                  var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                  $(this).height(new_height).width(width_item);
                  }
                });

                if (slid_vert)
                {
                  var height_max = h_perso;

                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                        height_max = $(this).height();
                      }
                  } );

                  $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
                }

                $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                      vertical: slid_vert,
                  wrap: 'circular',
                  auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                  auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
                });
            }
            else
            {
                $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
            }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->

      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
            pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
            pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
            report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
            report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
            ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
            var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");

            $("#login_popup").css({
            "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }

      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
        var _gaq = _gaq || [];
        _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
        _gaq.push(["_trackPageview"]);

        (function() {
          var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
          ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
          var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
        })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript" src="http://dangvietpy.googlecode.com/files/select.js"></script>
   
      </head>(¯`'•.Khách viếng thăm.•*¤*•.Happy New Year 2013 .•'´¯)Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Live®]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Ừ•Anh Ngốc
Danh hiệu ¤ Member ¤
¤ Member ¤
Bài gửi Bài gửi : 2
Beli Beli : 4
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Brook
Status : eee
Gia nhập Gia nhập : 28/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)
Xem lý lịch thành viên

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

xem

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Ừ•Anh Ngốc]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
ReuPhong
Danh hiệu ¤ Member ¤
¤ Member ¤
Bài gửi Bài gửi : 37
Beli Beli : 95
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Nami
Status : Chán đời chán tất cả sự đời
Gia nhập Gia nhập : 30/01/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)
Xem lý lịch thành viên

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

thử nghiệm

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của ReuPhong]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
noname2103
Danh hiệu ¤ Member ¤
¤ Member ¤
Bài gửi Bài gửi : 4
Beli Beli : 8
Thanked Thanked : 0
Nhân vật : Luffy
Status : cxcxcx
Gia nhập Gia nhập : 27/05/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)
Xem lý lịch thành viên

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

coi

Tài sản
[Click để xem Tài Sản của noname2103]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Sponsored content
Danh hiệu

Bài gửiTiêu đề: Re: [Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)

[Last] Fmvi ver 4.5 (full thông tin)


Tài sản
[Click để xem Tài Sản của Sponsored content]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
    © Hotrofm - RIP by Chicken™
    © Bazoka - Edit by Live®


Chào mừng bạn đến với diễn đàn BazoKa nếu chưa có tài khoản!
Xin hãy Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể sử dụng được toàn bộ chức năng của diễn đàn.
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Ghi nhớ đăng nhập: